Headerbild

Alf Göranssons minnesfond

Alf Göransson var gymnastik och idrottslärare i Uppsala. Under sin mångåriga och svåra sjukdomstid var Alf en hängiven förespråkare av handikappidrott. Inom vår förening uträttade han ett stort och entusiastiskt arbete som ledare, främst då inom ungdoms- och motionsverksamheten. Många handikappade ungdomar och även äldre fick under ett femtontal år ta del av hans geist och kunnande. Han var också drivande och framsynt i sitt styrelsearbete inom Uppsala Handikappidrott. I samband med hans bortgång år 1990 instiftades en minnesfond i hans namn. Fondmedel tillförs via insamlingar, donationer och gåvor.

Styrelsen utdelar stipendier ur fonden i samband med föreningens årsmöte i mars månad till framstående utövare av handikappidrott inom föreningen eller till ledare och/eller styrelseledamot som på ett mångårigt och förtjänstfullt sätt arbetat för föreningen och dess verksamhet.

Stöd gärna föreningen genom ett bidrag till minnesfonden. Insättning kan göras via föreningens BG 5529-5174. Ange Alf Göranssons Minnesfond på talongen.

Med hopp om ett gensvar för minnesfonden och dess syfte.
Styrelsen

                                            

Adress

Uppsala Parasportförening UHI Fyrishov, Idrottsgatan 2 75333 Uppsala

Kontakt

Tel: 018232300 Mobil: 0736238977 E-post: uppsalahi@telia.com

Drivs med KlubbenOnline

Logga in